Teknisk förvaltning

En fastighet kräver skötsel och underhåll, både i det korta
och det långa perspektivet.

För oss som ett genuint hantverksföretag är det naturligt
att även erbjuda en komplett teknisk förvaltning med
traditionell fastighetsskötsel.
Det innebär att vi kan ta hand om den dagliga driften med
städning av grönytor och hårda ytor, gräsklippning och
övrigt trädgårdsarbete, underhållsarbete, mindre repara-
tioner till lokalvård.

Genom vår vicevärdsfunktion kan vi även hjälpa till med
administrativt arbete för fastigheten men också utföra
löpande kvalitetskontroll och vid behov föreslå förbättrings-
arbete.

Genom vårt stora nätverk har vi även ett nära samarbete
med duktiga hantverkare med specialkompetens, som
exempelvis el, vvs och ventilation.

Med Sydbab förvaltning blir det tryggt att äga en fastighet.

Närbild bil
Slogan